АКТУАЛНО

 

Учители от гимназии по туризъм се запознаха с дейността на престижни хотели

31/05/2006

 

Обмяна на опит в туристическия бранш (Централен Балкан - Калофер)

31/05/2006

 

През месец март 2006 проектите на Американската агенция за международно развитие „Пазар на труда” и ВЕГА БТД проведоха две тридневни обучения по маркетинг и реклама в туризма

29/03/2006

 

Проект "Пазар на труда" на ААМР и ВЕГА-БТД организираха координационна среща на донорските проекти в туризма

10/01/2006

 

Работна среща „Развитие на публично-частните партньорства.Университетските кариерни центрове и бизнеса"

21 септември 2005 г. Гранд Хотел София, София

Резюме

Press Release

Информация

 

Откриване на Университетски кариерен център към Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

14/09/2005

 

Обучение на тема Преимуществата на управлението на веригата за доставки

На 13 и 14 септември, Интерпред София